Maklumat Falak Syarie

Oleh Yaki bin Abdullah | 24/05/2016

Zon 8: Bahagian Pedalaman (Atas)

Lokasi Rujukan :

Keningau

Koordinat Rujukan :

U 5º 20’, T 116º 10’

Kawasan / Daerah Terlibat :

Pensiangan, Keningau, Tambunan dan Nabawan