Maklumat Falak Syarie

Oleh Muhamad nur | 16/05/2015

Faktor-Faktor Pertimbangan Dalam Kajian Waktu Solat Bagi Bangunan Tinggi

Kertas ini telah disediakan oleh Sr Dr. Azhari bin Mohamed, Pengarah Ukur Bahagian (Ukur Geodetik) dan Muhamad NUr bin Muhamad Yatim, Penolong Pengarah Ukur (RTK & Astronomi) untuk Muzakarah Falak 2013 pada 28 Ogos 2013 bertempat di Hotel M.S. Garden, Kuantan, Pahang.

Lampiran

Muat Turun

Size : 638073 KB