Maklumat Falak Syarie

Oleh Muhamad nur | 25/04/2015

Slaid Pembentangan - Faktor-Faktor Pertimbangan Dalam Kajian Waktu Solat Bagi Bangunan Tinggi

Slaid ini telah disediakan oleh Bahagian Ukur Geodetik, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE). Slaid ini telah dibentangkan oleh Sr Dr. Azhari bin Mohamed, Pengarah Ukur Bahagian (Ukur Geodetik) semasa Muzakarah Falak 2013 pada 28 Ogos 2013 bertempat di Hotel M.S. Garden, Kuantan, Pahang.

Lampiran

Muat Turun

Size : 2060688 KB