Maklumat Falak Syarie

Oleh Muhamad nur | 16/05/2015

Laporan Pelaksanaan Ibadah Dalam Kapal Selam

Kertas ini telah disediakan oleh Cawangan Falak, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) pada 26 Mei 2011.

Lampiran

Muat Turun

Size : 597514 KB