Maklumat Falak Syarie

Oleh Yaki bin Abdullah | 24/05/2016

Zon 1: Limbang, Sundar, Trusan dan Lawas

Lokasi Rujukan :

Limbang

Koordinat Rujukan :

U 4º 47’, T 114º 50’

Kawasan / Daerah Terlibat :

Limbang, Sundar, Trusan dan Lawas