Maklumat Falak Syarie

Oleh Yaki bin Abdullah | 24/05/2016

Zon 2 : Niah, Belaga, Sibuti, Miri, Bekenu dan Marudi

Lokasi Rujukan :

Niah

Koordinat Rujukan :

U 3º 53’, T 113º 43’

Kawasan / Daerah Terlibat :

Niah, Belaga, Sibuti, Miri, Bekenu dan Marudi