Maklumat Falak Syarie

Oleh Yaki bin Abdullah | 24/05/2016

Zon 4: Igan, Kanowit, Sibu, Dalat dan Oya

Lokasi Rujukan :

Igan

Koordinat Rujukan :

U 2º 50’, T 111º 42’

Kawasan / Daerah Terlibat :

Igan, Kanowit, Sibu, Dalat dan Oya