Maklumat Falak Syarie

Oleh Yaki bin Abdullah | 24/05/2016

Zon 5: Belawai, Matu, Daro, Sarikei, Julau, Bintangor dan Rajang

Lokasi Rujukan :

Belawai

Koordinat Rujukan :

U 2º 14’, T 111º 13’

Kawasan / Daerah Terlibat :

Belawai, Matu, Daro, Sarikei, Julau, Bintangor dan Rajang