Maklumat Falak Syarie

Oleh Yaki bin Abdullah | 24/05/2016

Zon 6: Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Betong, Spaoh, Pusa, Saratok, Roban dan Debak

Lokasi Rujukan :

Kabong

Koordinat Rujukan :

U 1º 47’, T 111º 07’

Kawasan / Daerah Terlibat :

Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Betong, Spaoh, Pusa, Saratok, Roban dan Debak