Maklumat Falak Syarie

Oleh Yaki bin Abdullah | 24/05/2016

Zon 7: Samarahan, Simunjan, Serian, Sebuyau dan Meludam

Lokasi Rujukan :

Kota Samarahan

Koordinat Rujukan :

U 1º 28’, T 110º 29’

Kawasan / Daerah Terlibat :

Samarahan, Simunjan, Serian, Sebuyau dan Meludam