Maklumat Falak Syarie

Oleh Yaki bin Abdullah | 17/05/2016

Zon 3: Bahagian Tawau (Timur)

Lokasi Rujukan :

Lahat Datu

Koordinat Rujukan :

U 5º 01’, T 118º 20’

Kawasan / Daerah Terlibat :

Lahad DatuKunakSilabukanTungkuSahabat dan Semporna