Maklumat Falak Syarie

Oleh Muhamad nur | 16/05/2015

Aspek-Aspek Syariah Mengenai Perkiraan Waktu Solat di Malaysia

Kertas ini telah disediakan oleh Mohamad Saupi bin Che Awang, Universiti Teknologi Malaysia (UTM) untuk Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Kalendar Islam pada 6 Mei 1999 di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Kuala Lumpur.

Lampiran

Muat Turun

Size : 1448356 KB