Maklumat Falak Syarie

Minit Mesyuarat

Panel Pakar Falak

Mesyuarat ini dianggotai oleh pakar-pakar dalam bidang astronomi, geomatik, sains angkasa dan falak syarie yang akan membincangkan perihal teknikal berkaitan waktu solat, arah kiblat, rukyah,takwim Hijriah dan apa-apa perkara berkaitan Astronomi dan Falak

Jawatankuasa Kecil Analisis Rekod Cerapan Hilal Seluruh Malaysia

Jawatankuasa yang dianggotai oleh Panel Pakar Falak akan membincangkan rekod cerapan hilal yang dikumpul sepanjang tahun serta menjalankan analisis terhadap rekod cerapan bagi tujuan penerbitan Kriteria Imkanur - Rukyah (KIR). Penghasilan KIR adalah merup

Penyelarasan Waktu Imsak dan Berbuka Puasa Negeri-Negeri Seluruh Malaysia

Mesyuarat ini dianggotai oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) dan Jabatan Mufti Negeri bagi menyelaras waktu imsak dan berbuka puasa negeri-negeri seluruh Malaysia.