Maklumat Falak Syarie

Hebahan

Cerapan Kajian Kenampakan Anak Bulan Hijriah

Aktiviti cerapan anak bulan yang dijalankan pada setiap bulan Hijriah kecuali bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah.

Cerapan Kenampakan Anak Bulan Bagi Tiga (3) Bulan Utama Hijriah

Aktiviti cerapan anak bulan bagi tiga (3) bulan utama Hijriah iaitu Ramadan, Syawal dan Zulhijjah.

Fenomena Astronomi

Hebahan dan makluman berkaitan fenomena seperti gerhana bulan dan gerhana matahari yang akan dan sudah berlaku