Maklumat Falak Syarie

Zon Waktu Solat Malaysia

Negeri Sembilan

Dua (2) zon waktu solat

Perlis

Satu (1) zon waktu solat

Kedah

Empat (4) zon waktu solat

Pulau Pinang

Satu (1) zon waktu solat

Perak

Tiga (3) zon waktu solat

Selangor

Dua (2) zon waktu solat

Melaka

Satu (1) zon waktu solat

Johor

Empat (4) zon waktu solat

Pahang

Enam (6) zon waktu solat

Terengganu

Empat (4) zon waktu solat

Kelantan

Dua (2) zon waktu solat

Wilayah Persekutuan

Dua (2) zon waktu solat

Sarawak

Lapan (8) zon waktu solat

Sabah

Sembilan (9) zon waktu solat

Zon Bersama

Satu (1) zon