AIMS

- Astronomy Informations Management System -

Ijtimak. Pembiasan.
Efemeris Bulan. Efemeris Matahari.
Bulan Terbit & Terbenam.
Matahari Terbit & Terbenam.
Waktu Solat Malaysia & Antarabangsa
Rukyah. Takwim. Arah Kiblat.

Lihat Maklumat Produk

Takwim Hijriah

Muat turun data takwim hijriah berdasarkan lokasi rasmi

Takwim Hijrah atau Takwim Islam merupakan takwim yang digunakan di kebanyakan negara umat Islam untuk menentukan hari kebesaran Islam. Ia merupakan sejenis kalendar berdasarkan bulan dan mempunyai kira-kira 354 hari setahun.

Lihat Takwim Hijriah

Waktu Solat

Muat Turun dan jana waktu solat bagi seluruh kawasan di Malaysia

Penetapan waktu solat adalah berdasarkan kepada sumber asal iaitu al-Quran dan al-Hadith. Berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan, para fuqaha’ (ahli feqah) telah membuat tafsiran supaya waktu solat dapat diamalkan oleh masyarakat dengan lebih mudah. Kemudian tafsiran fuqaha’ disesuaikan dengan ilmu astronomi (falak) supaya boleh ditentukan dengan kaedah kiraan (hisab).

Lihat Waktu Solat

Arah Kiblat

Jana arah kiblat berdasarkan input koordinat

Berijtihad arah Kiblat adalah perlu dilakukan bagi menentukan arah Kiblat masjid, surau dan tempat-tempat yang hendak didirikan solat. Mengikut keempat-empat Mazhab iaitu Hanafi, Maliki, Syafie dan Hambali, menghadap Kiblat menjadi syarat sah solat.

Lihat Arah Kiblat

MyKiblat

Satu aplikasi saintifik dibangunkan oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) yang berfungsi untuk mendapatkan arah kiblat secara Augemented Realty (AR) atau secara paparan peta.

Lihat Dasar Privasi MyKiblat