Maklumat Falak Syarie

Kertas Kajian/Kerja

Waktu Solat

Dokumen berkaitan kertas kerja dan kajian mengenai waktu solat yang merangkumi aspek teknikal, sains dan syarak sama ada disediakan oleh JUPEM atau agensi-agensi luar.

Rukyah Hilal

Dokumen berkaitan kertas kerja dan kajian mengenai rukyah yang merangkumi aspek teknikal, sains dan syarak sama ada disediakan oleh JUPEM atau agensi-agensi luar.

Arah Kiblat

Dokumen berkaitan kertas kerja dan kajian mengenai arah yang merangkumi aspek teknikal, sains, pengurusan dan syarak sama ada disediakan oleh JUPEM atau agensi-agensi luar.

Kalendar / Takwim

Dokumen berkaitan kertas kerja dan kajian mengenai kalendar / takwim yang merangkumi aspek teknikal, sains dan syarak sama ada disediakan oleh JUPEM atau agensi-agensi luar.

Fenomena Astronomi

Dokumen berkaitan kertas kerja dan kajian mengenai fenomena astronomi yang merangkumi aspek teknikal, sains dan syarak sama ada disediakan oleh JUPEM atau agensi-agensi luar.