Maklumat Falak Syarie

Dalil - Dalil Al-Quran & Hadith

Rukyah Hilal & Takwim

Dalil-dalil yang diperolehi dari rujukan utama al-Quran dan Hadith berkaitan rukyah hilal dan takwim.

Waktu Solat

Dalil-dalil yang diperolehi dari rujukan utama al-Quran dan Hadith berkaitan waktu solat.

Arah Kiblat

Dalil-dalil yang diperolehi dari rujukan utama al-Quran dan Hadith berkaitan arah kiblat.

Sains Angkasa & Astronomi

Dalil-dalil yang diperolehi dari rujukan utama al-Quran dan Hadith berkaitan sains angkasa dan astronomi.