Maklumat Falak Syarie

Senarai Borang

Arah Kiblat

Dokumen yang digunakan bagi menghitung arah kiblat bagi tujuan penandaan dan semakan bangunan, masjid dan sebagainya. Borang yang disediakan adalah borang rasmi yang digunakan oleh JUPEM dan agensi berkaitan seluruh Malaysia.

Rukyah Hilal

Dokumen yang digunakan bagi merekod data cerapan hilal (anak bulan) dan Matahari semasa hari merukyah. Borang yang disediakan adalah borang rasmi yang digunakan oleh JUPEM dan agensi berkaitan seluruh Malaysia.