Maklumat Falak Syarie

Oleh Muhamad nur | 16/05/2015

Rekod Kenampakan Hilal Di Malaysia dan Analisis Data Rukyah Indonesia

Kertas ini telah disediakan oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM).

Lampiran

Muat Turun

Size : 1924185 KB