Maklumat Falak Syarie

Oleh Muhamad nur | 29/04/2016

Zon 3 : Bukit Larut

Lokasi Rujukan :

Gunung Jerai, Kuala Muda

Koordinat Rujukan :

U 5º 52’, T 100º 48’

Ketinggian Rujukan :

945 meter

Kawasan / Daerah Terlibat :

Bukit Larut