Maklumat Falak Syarie

Oleh Yaki bin Abdullah | 17/05/2016

Zon 1: Zon 1 Bahagian Sandakan (Timur)

Lokasi Rujukan :

Bukit Garam

Koordinat Rujukan :

U 5º 30’, T 117º 48’

Kawasan / Daerah Terlibat :

Bandar Sandakan, Bukit Garam, Semawang, Temanggong dan Tambisan