Maklumat Falak Syarie

Oleh Yaki bin Abdullah | 17/05/2016

Zon 4: Bahagian Tawau (Barat)

Lokasi Rujukan :

Kalabakan

Koordinat Rujukan :

U 4º 25’, T 117º 30’

Kawasan / Daerah Terlibat :

Bandar Tawau, Balong, Merotai dan Kalabakan