Maklumat Falak Syarie

Faktor-Faktor Pertimbangan Dalam Kajian Waktu Solat Bagi Bangunan Tinggi

Oleh Muhamad nur

16/05/2015

Kertas ini telah disediakan oleh Sr Dr. Azhari bin Mohamed, Pengarah Ukur Bahagian (Ukur Geodetik) dan Muhamad NUr bin Muhamad Yatim, Penolong Pengarah Ukur (RTK & Astronomi) untuk Muzakarah Falak 2013 pada 28 Ogos 2013 bertempat di Hotel M.S. Garden, Kuantan, Pahang.

Lihat

Slaid Pembentangan - Faktor-Faktor Pertimbangan Dalam Kajian Waktu Solat Bagi Bangunan Tinggi

Oleh Muhamad nur

25/04/2015

Slaid ini telah disediakan oleh Bahagian Ukur Geodetik, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE). Slaid ini telah dibentangkan oleh Sr Dr. Azhari bin Mohamed, Pengarah Ukur Bahagian (Ukur Geodetik) semasa Muzakarah Falak 2013 pada 28 Ogos 2013 bertempat di Hotel M.S. Garden, Kuantan, Pahang.

Lihat

Aspek-Aspek Syariah Mengenai Perkiraan Waktu Solat di Malaysia

Oleh Muhamad nur

16/05/2015

Kertas ini telah disediakan oleh Mohamad Saupi bin Che Awang, Universiti Teknologi Malaysia (UTM) untuk Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Kalendar Islam pada 6 Mei 1999 di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Kuala Lumpur.

Lihat

Kertas Cadangan Kajian Semula Mengenai Penentuan Fajar Sadiq, Permulaan Waktu Subuh Dan Isyak Di Malaysia

Oleh Muhamad nur

16/05/2015

Kertas ini telah disediakan oleh Syed Kamarulzaman bin Syed Kabeer, Persatuan Falak Syarie Malaysia pada Februari 2013.

Lihat

Laporan Ringkas Projek Waktu Solat Dalam Penerbangan

Oleh Muhamad nur

16/05/2015

Kertas ini telah disediakan oleh Syed Kamarulzaman bin Syed Kabeer, Persatuan Falak Syarie Malaysia (PFSM) dan Abdul Halim Abdul Aziz, Universiti Sains Malaysia (USM) pada 16 April 2013.

Lihat

Laporan Pelaksanaan Ibadah Dalam Kapal Selam

Oleh Muhamad nur

16/05/2015

Kertas ini telah disediakan oleh Cawangan Falak, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) pada 26 Mei 2011.

Lihat

Projek Waktu Solat Dalam Penerbangan

Oleh Muhamad nur

16/05/2015

Kertas ini telah disediakan oleh Syed Kamarulzaman bin Syed Kabeer, Persatuan Falak Syarie Malaysia (PFSM).

Lihat