Maklumat Falak Syarie

Laporan Teknikal Analisis Data Rukyah Bagi Penetapan Awal Ramadan, Syawal Dan Zulhijjah 1435-2014M

Oleh Muhamad nur

21/04/2015

Laporan Teknikal Analisis Data Rukyah Bagi Penetapan Awal Ramadan, Syawal Dan Zulhijjah 1435-2014M telah disediakan oleh Bahagian Ukur Geodetik, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE). Laporan ini telah dibentangkan semasa Mesyuarat Panel Pakar Falak pada 23 April 2014 bertempat di Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM), Bangi.

Lihat

Lokasi Cerapan Hilal di Indonesia

Oleh Muhamad nur

16/05/2015

Senarai lokasi tapak cerapan hilal rasmi di Indonesia oleh Jabatan Agama Republik Indonesia.

Lihat

Terjemahan Teks Keputusan Muktamar Bagi Menentukan Permulaan Bulan-Bulan Islam Diadakan Di Istanbul Pada 27hb - 30hb November 1978 Dan Petikan Dari Majallah Suara Islam

Oleh Muhamad nur

16/05/2015

Surat edaran dari Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia bagi menentukan permulaan bulan-bulan Islam bertarik 10 Oktober 1979. 

Lihat

Sky Illumination For Lunar Cresecent's Visibility In Telok Kemang

Oleh Muhamad nur

16/05/2015

Kertas ini telah disediakan oleh Prof. Dr. Mohd. Zambri bin Zainuddin, Universiti Malaya (UM).

Lihat

Rekod Kenampakan Hilal Di Malaysia dan Analisis Data Rukyah Indonesia

Oleh Muhamad nur

16/05/2015

Kertas ini telah disediakan oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM).

Lihat

Kelebaran Hilal, Kecerahan dan Hubungannya Dengan Kebolehnampakan Hilal

Oleh Muhamad nur

16/05/2015

Kertas ini telah disediakan oleh Prof. Dr. Mohd. Zambri bin Zainuddin, Universiti Malaya (UM).

Lihat