Maklumat Falak Syarie

Quran 1

Oleh Muhamad nur

30/04/2016

Dari Surah al-Baqarah ayat 144, yang bermaksud,   Sesungguhnya Kami (sering) melihat mukamu (wahai Muhammad) menengadah ke langit, maka Kami benarkan engkau berpaling menghadap kiblat yang engkau sukai. Oleh itu palingkanlah mukamu ke arah Masjid Al-Haram (tempat letaknya Kaabah); dan di mana sahaja kamu berada maka hadapkan muka kamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah diberikan Al-Kitab (Taurat dan Injil), mereka mengetahui bahawa perkara (berkib

Lihat

Quran 3

Oleh Muhamad nur

30/04/2016

Dari Surah al-Baqarah ayat 149, Maksudnya: "Dan dari mana sahaja engkau keluar (untuk mengerjakan solat) hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram (Kaabah). Sesungguhnya perintah berqiblat ke Kaabah itu adalah benar dari Allah (Tuhanmu). Dan (ingatlah) Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan".

Lihat

Quran 2

Oleh Muhamad nur

30/04/2016

Dari Surah al-Baqarah ayat 150, Maksudnya: "Dan dari mana sahaja engkau keluar (untuk mendirikan solat) maka hadapkan mukamu kearah Masjidil Haram (Kaabah) dan di mana sahaja kamu berada maka hadapkan muka kamu ke arahnya, supaya tidak ada lagi (sebarang alasan bagi orang yang menyalahi kamu) kecuali orang yang zalim di antara mereka (ada sahaja yang mereka jadikan alasannya)." Maka janganlah kamu takut kepada cacat cela mereka dan takutlah kamu kepada Ku semata-mata dan supa

Lihat

Hadith 2

Oleh Muhamad nur

30/04/2016

Dari Al-Bara’ r.a., katanya:   "Kami telah sembahyang bersama-sama Rasulullah sallallahu ‘alayhi wa sallam (dengan menghadap) ke Bait Al-Makhdis, selama enam belas bulan atau tujuh belas bulan; kemudian kami diarahkan berkiblat ke Kaabah."    (Hadith Shahih – Riwayat Muslim)

Lihat

Hadith 1

Oleh Muhamad nur

30/04/2016

 Daripada Anas bin Malik r.a., maksudnya:   “Bahawasanya Rasullullah s.a.w ( pada suatu hari ) sedang mendirikan solat dengan menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian turunlah ayat Al-Quran: " Sesungguhnya kami selalu melihat mukamu menengadah ke langit ( berdoa mengadap kelangit). Maka turunlah wahyu memerintahkan Baginda mengadap ke Baitullah ( Kaabah ). Sesungguhnya kamu palingkanlah mukamu ke qiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Kemudian

Lihat

Hadith 3

Oleh Muhamad nur

30/04/2016

Daripada Abu Hurairah r.a., telah berkata Rasulullah s.a.w telah bersabda dalam hadith orang yang tidak sempurna solatnya,   “Apabila kamu ingin mendirikan solat maka sempurnakanlah wuduk kemudian menghadap kiblat dan bertakbirlah.”   (Riwayat Al-Bukhari)

Lihat