Maklumat Falak Syarie

Zon 1: Limbang, Sundar, Trusan dan Lawas

Oleh Yaki bin Abdullah

24/05/2016

Lokasi Rujukan : Limbang Koordinat Rujukan : U 4º 47’, T 114º 50’ Kawasan / Daerah Terlibat : Limbang, Sundar, Trusan dan Lawas          

Lihat

Zon 2 : Niah, Belaga, Sibuti, Miri, Bekenu dan Marudi

Oleh Yaki bin Abdullah

24/05/2016

Lokasi Rujukan : Niah Koordinat Rujukan : U 3º 53’, T 113º 43’ Kawasan / Daerah Terlibat : Niah, Belaga, Sibuti, Miri, Bekenu dan Marudi    

Lihat

Zon 3: Song, Belingian, Sebauh, Bintulu, Tatau dan Kapit

Oleh Yaki bin Abdullah

24/05/2016

Lokasi Rujukan : Tatau Koordinat Rujukan : U 2º 53’, T 112º 52’ Kawasan / Daerah Terlibat : Song, Belingian, Sebauh, Tatau dan Kapit    

Lihat

Zon 4: Igan, Kanowit, Sibu, Dalat dan Oya

Oleh Yaki bin Abdullah

24/05/2016

Lokasi Rujukan : Igan Koordinat Rujukan : U 2º 50’, T 111º 42’ Kawasan / Daerah Terlibat : Igan, Kanowit, Sibu, Dalat dan Oya    

Lihat

Zon 5: Belawai, Matu, Daro, Sarikei, Julau, Bintangor dan Rajang

Oleh Yaki bin Abdullah

24/05/2016

Lokasi Rujukan : Belawai Koordinat Rujukan : U 2º 14’, T 111º 13’ Kawasan / Daerah Terlibat : Belawai, Matu, Daro, Sarikei, Julau, Bintangor dan Rajang    

Lihat

Zon 6: Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Betong, Spaoh, Pusa, Saratok, Roban dan Debak

Oleh Yaki bin Abdullah

24/05/2016

Lokasi Rujukan : Kabong Koordinat Rujukan : U 1º 47’, T 111º 07’ Kawasan / Daerah Terlibat : Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Betong, Spaoh, Pusa, Saratok, Roban dan Debak     

Lihat

Zon 7: Samarahan, Simunjan, Serian, Sebuyau dan Meludam

Oleh Yaki bin Abdullah

24/05/2016

Lokasi Rujukan : Kota Samarahan Koordinat Rujukan : U 1º 28’, T 110º 29’ Kawasan / Daerah Terlibat : Samarahan, Simunjan, Serian, Sebuyau dan Meludam    

Lihat

Zon 8: Kuching, Bau, Lundu dan Sematan

Oleh Yaki bin Abdullah

24/05/2016

Lokasi Rujukan : Sematan Koordinat Rujukan : U 1º 49’, T 109º 46’ Kawasan / Daerah Terlibat : Kuching, Bau, Lundu dan Sematan      

Lihat